Aktuellt

October 26, 2020

Chorus implementerar FHIR och medicinska kodverk i Mongoliet

Chorus har under det senaste året arbetat med projekt kring e-hälsa på uppdrag av det mongoliska hälsoministeriet. Chorus tillsammans med vår lokala partner Mono Solution framgångsrikt levererat två projekt.

För mer information, klicka på rubriken ovan!

Delprojekt 1 -  HDIT (Health Data and Information Technology Standards)

Projektet har haft slutleverans och överlämning i början av oktober. Leveransen bestod av standarder och strukturer för att få teknik och information att samverka i den kommande nationella e-hälsoplattformen som en del av det större nationella e-hälsoprogrammet. För att framtidssäkra lösningen används standarden FHIR tillsammans med internationella och nationella kodverk.

Vi är stolta och glada över det mottagande projektet har fått inom sjukvården och e-hälsoprogrammet i Mongoliet. Det har redan bidragit till nya lokala initiativ. Till exempel har Liver Center i Mongoliet (https://livercenter.mn/en/about/) redan tagit fram ett skräddarsytt journalsystem baserat på de nya standarderna från projektet.

Delprojekt 2 - HDD (Health Data Dictionaries)

HDD tar fram riktlinjer, ramverk och strukturer för hantering av nationella medicinska kodverk. Här ingår också rådgivning kring dessa kodverk samt  framtagning av en intern informationsmodell. Vi hjälper också till i arbetet med att införa verktyg och öka tillgängligheten till informationen.

HDD är ett spännande projekt som skapar en nationell och enhetlig grund för hälso- och sjukvården i Mongoliet och projektet har precis gjort sin första delleverans.

För mer information, kontakta Mattias Colliander: mattias.colliander@chorus.se

October 14, 2020

Acceptus och Chorus i strategiskt samarbete

Chorus har inlett ett samarbete med Acceptus, en aktör inom e-hälsa och systemförvaltning. Syftet är att erbjuda utveckling av kostnadseffektiva e-tjänster integrerade i vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare inom hälsa, vård och omsorg. Med Chorus produktportfölj Zengio kan vi gemensamt nå en bredare kundbas som nu får möjlighet att erbjuda ökad tillgänglighet för patienten genom digitala tjänster.

October 14, 2020

Acceptus och Chorus i strategiskt samarbete

Chorus har inlett ett samarbete med Acceptus, en aktör inom e-hälsa och systemförvaltning. Syftet är att erbjuda utveckling av kostnadseffektiva e-tjänster integrerade i vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare inom hälsa, vård och omsorg. Med Chorus produktportfölj Zengio kan vi gemensamt nå en bredare kundbas som nu får möjlighet att erbjuda ökad tillgänglighet för patienten genom digitala tjänster.

Visa hela
September 22, 2020

Stort intresse för provtagningstjänsten

I maj 2020 skrev vi om den provtagningstjänst som Chorus utvecklat för SLSO:s räkning (se nedan).

Tjänsten togs ursprungligen fram för sjukvårdspersonal i region Stockholm, men idag, 6 månader senare, har användningen spritts kraftigt och den har använts över 54 000 gånger för de provtagningar som görs i hemmet via tjänsten Alltid Öppet. Idag ligger användningen på 3 000 provtagningar per dag!

Även om vi bara är en liten kugge i ett stort hjul, är vi stolta över att kunna bidra i arbetet mot Corona/Covid-19 på detta sätt. Stort tack till SLSO och Alltid Öppet som givit oss denna möjlighet!

September 22, 2020

Stort intresse för provtagningstjänsten

I maj 2020 skrev vi om den provtagningstjänst som Chorus utvecklat för SLSO:s räkning (se nedan).

Tjänsten togs ursprungligen fram för sjukvårdspersonal i region Stockholm, men idag, 6 månader senare, har användningen spritts kraftigt och den har använts över 54 000 gånger för de provtagningar som görs i hemmet via tjänsten Alltid Öppet. Idag ligger användningen på 3 000 provtagningar per dag!

Även om vi bara är en liten kugge i ett stort hjul, är vi stolta över att kunna bidra i arbetet mot Corona/Covid-19 på detta sätt. Stort tack till SLSO och Alltid Öppet som givit oss denna möjlighet!

Visa hela
May 8, 2020

Ny provsvarstjänst från Chorus

Chorus har gjort en snabb insats för att digitalt kunna förmedla provsvar kring Covid-19 för vårdpersonal till deras arbetsgivare.

Flödet bygger på att medarbetaren:

  • får ett provkit hemskickat till sig
  • genomför provtagningen själv
  • skickar provet till ett specificerat laboratorium

Vad som sedan saknades kedjan, var möjligheten för laboratoriet att digitalt kunna visa upp svaret för arbetsgivaren. Chorus tog fram en ny visningstjänst på bara en vecka som nu möjliggör detta! Dessutom överförs också provsvaren till appen Alltid Öppet så att medarbetarna själva snabbt ska kunna nå sina provsvar digitalt.

Tjänsten gör att personalplaneringen går snabbare och effektivare eftersom behovet av manuell avstämning med medarbetarna kring provresultatet nu försvinner.

May 8, 2020

Ny provsvarstjänst från Chorus

Chorus har gjort en snabb insats för att digitalt kunna förmedla provsvar kring Covid-19 för vårdpersonal till deras arbetsgivare.

Flödet bygger på att medarbetaren:

  • får ett provkit hemskickat till sig
  • genomför provtagningen själv
  • skickar provet till ett specificerat laboratorium

Vad som sedan saknades kedjan, var möjligheten för laboratoriet att digitalt kunna visa upp svaret för arbetsgivaren. Chorus tog fram en ny visningstjänst på bara en vecka som nu möjliggör detta! Dessutom överförs också provsvaren till appen Alltid Öppet så att medarbetarna själva snabbt ska kunna nå sina provsvar digitalt.

Tjänsten gör att personalplaneringen går snabbare och effektivare eftersom behovet av manuell avstämning med medarbetarna kring provresultatet nu försvinner.

Visa hela
March 26, 2020

Halland lanserar sin version av Coronatestet

Idag redogör Halland för sina preliminära erfarenheter av sin variant av självskattningstestet

Högt tryck på digitalt Coronatest

March 26, 2020

Halland lanserar sin version av Coronatestet

Idag redogör Halland för sina preliminära erfarenheter av sin variant av självskattningstestet

Högt tryck på digitalt Coronatest

Visa hela
March 23, 2020

Digital Hälsa uppmärksammar vår självtest mot Corona

Sveriges mest inflytelserika nyhetsbrev inom e-hälsa – Digital Hälsa – har intervjuat Chorus VD Dan Lind. Läs intervjun i sin helhet nedan på Insikt Medicin om du är prenumerant, eller se ett sammandrag här bredvid!

Öppen länk till artikeln (48 timmar)

Länk till Insikt Medicin för prenumeranter på Dagens Medicin

March 23, 2020

Digital Hälsa uppmärksammar vår självtest mot Corona

Sveriges mest inflytelserika nyhetsbrev inom e-hälsa – Digital Hälsa – har intervjuat Chorus VD Dan Lind. Läs intervjun i sin helhet nedan på Insikt Medicin om du är prenumerant, eller se ett sammandrag här bredvid!

Öppen länk till artikeln (48 timmar)

Länk till Insikt Medicin för prenumeranter på Dagens Medicin

Visa hela
March 20, 2020

SVT:s nyhetsinslag om Chorus Coronaskattning

Chorus självtest för Corona har fått ett stort genomslag i svensk press och andra medier. Här finner du en länk till inslaget på SVT om testet och en genomgång av hur det genomförs!

Visa artikel hos SVT

March 20, 2020

SVT:s nyhetsinslag om Chorus Coronaskattning

Chorus självtest för Corona har fått ett stort genomslag i svensk press och andra medier. Här finner du en länk till inslaget på SVT om testet och en genomgång av hur det genomförs!

Visa artikel hos SVT

Visa hela
March 18, 2020

Fantastisk respons för Chorus Coronasite

Chorus har precis släppt en ny site som avlastar 1177 i Stockholm från samtal från invånare som oroar sig för om de eventuellt har smittats av Coronaviruset. Under första arbetsdagen har över 150 000 självskattningar gjorts!
Utvecklingen har gått i rasande takt och på bara ett par dagar har vi tagit fram den nya lösningen. Ett stort tack till Fredrik Lennartsson på Region Stockholm som lett arbetet från deras sida och till hela Chorusteamet som också slitit på med utvecklingen!

March 18, 2020

Fantastisk respons för Chorus Coronasite

Chorus har precis släppt en ny site som avlastar 1177 i Stockholm från samtal från invånare som oroar sig för om de eventuellt har smittats av Coronaviruset. Under första arbetsdagen har över 150 000 självskattningar gjorts!
Utvecklingen har gått i rasande takt och på bara ett par dagar har vi tagit fram den nya lösningen. Ett stort tack till Fredrik Lennartsson på Region Stockholm som lett arbetet från deras sida och till hela Chorusteamet som också slitit på med utvecklingen!

Visa hela
January 15, 2020

Ny forskning kring HÄPP och Doktor 24 i TioHundra

Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje kommer under den närmaste treårsperioden utvärdera tre e-hälsolösningar.

Av de tre lösningarna – Doktor24, Hälsa på plats (HÄPP) och Asthmatuner – har de två första sitt ursprung i utvecklingsprojekt här på Chorus!

”Vi tycker givetvis att det är jättespännande att dessa satsningar utvärderas i ett så långsiktigt perspektiv i syfte att klargöra hur införande och effekter ser ut i dagens och morgondagens sjukvård. Vi kommer därför att följa det vidare arbetet med största intresse” säger Chorus grundare, Anders Henriques.

January 15, 2020

Ny forskning kring HÄPP och Doktor 24 i TioHundra

Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje kommer under den närmaste treårsperioden utvärdera tre e-hälsolösningar.

Av de tre lösningarna – Doktor24, Hälsa på plats (HÄPP) och Asthmatuner – har de två första sitt ursprung i utvecklingsprojekt här på Chorus!

”Vi tycker givetvis att det är jättespännande att dessa satsningar utvärderas i ett så långsiktigt perspektiv i syfte att klargöra hur införande och effekter ser ut i dagens och morgondagens sjukvård. Vi kommer därför att följa det vidare arbetet med största intresse” säger Chorus grundare, Anders Henriques.

Visa hela
October 22, 2019

Samarbete kring Tobias Tree Foundation

Igår hade vi besök från Tobias Tree Foundation och Roche här på Chorus kontor!

Syftet var att ta de första stegen för att göra Tobias Tree till en riktigt vass kommunikationsplattform för läkare inom olika subspecialiteter. Målet är att koppla ihop olika läkare som idag inte har kontakt – eller ens känner till varandra – för att underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte kring patientfall som man inte stött på tidigare i sin egen verksamhet.

Såväl Chorus som Roche tror starkt på värdet av en sådan lösning och vill därför hjälpa Tobias Tree att komma igång med detta viktiga projekt. Stort tack till Michael Kaufmann från Tobias Tree Foundation och Wilhelm Gatenbeck, Per Brinck och Marc Sommar från Roche för en produktiv och spännande förmiddag!

I ett första steg ska vi nu färdigställa den prototyp som finns framtagen för att testa denna på ett större läkarteam samt att vidareutveckla webbsidan för Tobias Tree. En preliminär sida finns idag och du kan läsa mer om projektet på www.tobiastree.org eller på Facebook.

October 22, 2019

Samarbete kring Tobias Tree Foundation

Igår hade vi besök från Tobias Tree Foundation och Roche här på Chorus kontor!

Syftet var att ta de första stegen för att göra Tobias Tree till en riktigt vass kommunikationsplattform för läkare inom olika subspecialiteter. Målet är att koppla ihop olika läkare som idag inte har kontakt – eller ens känner till varandra – för att underlätta kommunikation och erfarenhetsutbyte kring patientfall som man inte stött på tidigare i sin egen verksamhet.

Såväl Chorus som Roche tror starkt på värdet av en sådan lösning och vill därför hjälpa Tobias Tree att komma igång med detta viktiga projekt. Stort tack till Michael Kaufmann från Tobias Tree Foundation och Wilhelm Gatenbeck, Per Brinck och Marc Sommar från Roche för en produktiv och spännande förmiddag!

I ett första steg ska vi nu färdigställa den prototyp som finns framtagen för att testa denna på ett större läkarteam samt att vidareutveckla webbsidan för Tobias Tree. En preliminär sida finns idag och du kan läsa mer om projektet på www.tobiastree.org eller på Facebook.

Visa hela
August 27, 2019

Nytt Stockholmskontor

Efter fyra år i Hitech Building vid Hötorget i centrala Stockholm, är det nu dags för nästa steg i vår utvecklingsresa.

Under sommaren har vi flyttat in i en helt nyrenoverad vindsvåning på Birger Jarlsgatan 39, bara ett stenkast från Humlegården.
Du är mycket välkommen förbi vår nya hemvist för en fräsch vy över Stockholms takåsar!

August 27, 2019

Nytt Stockholmskontor

Efter fyra år i Hitech Building vid Hötorget i centrala Stockholm, är det nu dags för nästa steg i vår utvecklingsresa.

Under sommaren har vi flyttat in i en helt nyrenoverad vindsvåning på Birger Jarlsgatan 39, bara ett stenkast från Humlegården.
Du är mycket välkommen förbi vår nya hemvist för en fräsch vy över Stockholms takåsar!

Visa hela
August 19, 2019

Chorus tar sitt första kliv på den internationella arenan!

Vi är stolta över att kunna berätta om vårt nya spännande samarbete med – Mongoliet!

I artiklarna på denna sida kan du läsa mer om vad vi gör för detta spännande land. Vi utlovar fler nyheter följer löpande i takt med att uppdraget utvecklas.


August 19, 2019

Chorus tar sitt första kliv på den internationella arenan!

Vi är stolta över att kunna berätta om vårt nya spännande samarbete med – Mongoliet!

I artiklarna på denna sida kan du läsa mer om vad vi gör för detta spännande land. Vi utlovar fler nyheter följer löpande i takt med att uppdraget utvecklas.


Visa hela
March 28, 2019

Nu uppdaterar vi vår grafiska profil!

La du märke till något nytt på vår hemsida?

Just det, vi har uppdaterat vår logotyp!

Vårt gamla utseende har vi haft sedan 2011 och vi har verkligen gillat det. Men precis som våra kunder och projekt utvecklas, så och växer även vi när Chorus tar sig an nya projekt och utvecklar nya lösningar.

Så vi klär oss för tillfället och uppdaterar vårt grafiska utseende för att bättre matcha den tid vi nu går in i.

Vår nya labyrint representerar utmaningarna som följer av att navigera rätt i vårdens digitalisering och samtidigt symboliserar den det roliga vi har under resans gång. Men du behöver inte oroa dig. Vi fortsätter samarbeta för att hitta och utveckla din och vår väg framåt – precis som vi alltid har gjort!

Så välkommen att följa med på en fortsatt fartfylld utvecklingsresa!

Ett stort tack till Alexandra NémethGrundform Sthlm AB som tagit fram vår nya grafiska profil och till Cozette Wachtmeister och Jennie AnderssonTechHubben för ert oförtröttliga arbete med att förbättra och koordinera vår digitala närvaro på LinkedIn!

March 28, 2019

Nu uppdaterar vi vår grafiska profil!

La du märke till något nytt på vår hemsida?

Just det, vi har uppdaterat vår logotyp!

Vårt gamla utseende har vi haft sedan 2011 och vi har verkligen gillat det. Men precis som våra kunder och projekt utvecklas, så och växer även vi när Chorus tar sig an nya projekt och utvecklar nya lösningar.

Så vi klär oss för tillfället och uppdaterar vårt grafiska utseende för att bättre matcha den tid vi nu går in i.

Vår nya labyrint representerar utmaningarna som följer av att navigera rätt i vårdens digitalisering och samtidigt symboliserar den det roliga vi har under resans gång. Men du behöver inte oroa dig. Vi fortsätter samarbeta för att hitta och utveckla din och vår väg framåt – precis som vi alltid har gjort!

Så välkommen att följa med på en fortsatt fartfylld utvecklingsresa!

Ett stort tack till Alexandra NémethGrundform Sthlm AB som tagit fram vår nya grafiska profil och till Cozette Wachtmeister och Jennie AnderssonTechHubben för ert oförtröttliga arbete med att förbättra och koordinera vår digitala närvaro på LinkedIn!

Visa hela
December 13, 2018

Doktor24 vinner prestigefyllt IT-pris

Det är fantastiskt roligt att Aleris X har tilldelats stora IT i Vårdenpriset 2018 för sin digitala lösning Doktor24!
Även vi på Chorus känner oss väldigt stolta, då vi ligger bakom den tekniska plattformen för lösningen.
Nya digitala nätläkartjänster har revolutionerat primärvården under de senaste åren och vi är mycket hedrade över att ha varit med och lett denna trend.

Vill du veta mer om Doktor24? Passa på att läsa mer utvecklingscaset Doktor24!
Mer om IT i Vårdenpriset hittar du när klickar på denna länk till Dagens Medicin.
Ett stort lycka till önskar vi hela gänget på Aleris X. Vi på Chorus är säkra på att Doktor24 kommer att fortsatt bidra till en bättre vårdupplevelser för patienter, närstående och vårdpersonal!

December 13, 2018

Doktor24 vinner prestigefyllt IT-pris

Det är fantastiskt roligt att Aleris X har tilldelats stora IT i Vårdenpriset 2018 för sin digitala lösning Doktor24!
Även vi på Chorus känner oss väldigt stolta, då vi ligger bakom den tekniska plattformen för lösningen.
Nya digitala nätläkartjänster har revolutionerat primärvården under de senaste åren och vi är mycket hedrade över att ha varit med och lett denna trend.

Vill du veta mer om Doktor24? Passa på att läsa mer utvecklingscaset Doktor24!
Mer om IT i Vårdenpriset hittar du när klickar på denna länk till Dagens Medicin.
Ett stort lycka till önskar vi hela gänget på Aleris X. Vi på Chorus är säkra på att Doktor24 kommer att fortsatt bidra till en bättre vårdupplevelser för patienter, närstående och vårdpersonal!

Visa hela