IT-analys med Zengioportföljen

Varför överblick?

För de allra flesta resurser i en verksamhet har vi lätt för att beskriva vilka vi har och hur de förhåller sig till varandra. Medarbetare, produkter och lokaler - här finns självklart register och ofta detaljerade finansiella och verksamhetsmässiga analyser.

Men inte för system! Varför är det så?

Ofta har man ett eller annat register över sina system - men alldeles för ofta är det inte uppdaterat eller kopplat till hur de stödjer verksamheten. Enligt en rapport från 2021 från analysföretaget Statista, stod IT-kostnaderna för genomsnittligt 5,2% av företagens totala omsättning i Sverige under 2020. Andelen kan dock vara högre i teknikintensiva branscher som till exempel IT- och teknikföretag, där IT-kostnaderna kan stå för upp till 10% av omsättningen (källa Chat GPT)

Hur går det till?

Chorus hjälper dig igång genom att skapa en första portfölj i vårt portföljverktyg. Där kan du se:

Vad levererar vi?

En beskrivning över verksamhetens system som kan nås av alla som behöver förstå vilka system vi har, varför vi har dem och hur de hänger ihop. Vi erbjuder också en prisvärd prenumerationstjänst där vi kommer ut och intervjuar dina systemförvaltare var 6:e månad (men givetvis är dessa fria att själva uppdatera informationen i mellantiden).

En analys av systemkartan utifrån vad vi funnit under systemkartläggningen med förslag på kostnadssänkande/effektivitetshöjande åtgärder.

Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Den initiala kartläggningen görs under 1-2 veckor och omfattar intervjuer med dina systemförvaltare samt ett antal av dina systemägare och IT-ledning. I detta arbete ingår leverans av rekommendation kring IT-systemen. Efter 6 månader gör vi en revision av arbetet samt kommer med fördjupade rekommendationer.
Du väljer sedan själv om du vill ha fortsatt tillgång till Zengioportföljen för löpande användning och fördjupad analys. I så fall är kostnaden för portfölj samt 6-månadersrevision 95.000 SEK exkl. moms per år.

Vill du veta mer?

Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera vad vi kan hjälpa er med.

Full Name

Titelish
Jobbar med

Kontakt

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you