Nya generationens läkarbesök

Plötsligt blev det inte nödvändigt att boka tid eller sitta och vänta på vårdcentralen. Doktor24 hjälper dig dygnet runt!

Nätläkarna ändrade i grunden vårt förhållande till primärvården

Istället fick vi möjlighet att direkt boka ett videosamtal med en läkare och ha ett virtuellt besök via mobil eller läsplatta. Detta medförde en ökad servicegrad och tillgänglighet. Men ett stort problem kvarstod – vad gör man om en nätläkare inte är den bästa lösningen?

Det är här som Doktor24 kommer in! Doktor24 kan snabbt avgöra om det bästa för patienten är ett videomöte eller ett personligt besök. I det senare fallet kan man direkt gå vidare och boka ett fysiskt besök. Rådet kan också vara att man är bäst hjälpt av vila och egen medicinering. I allvarliga fall kan patienten också få rådet att inte vänta alls, utan att direkt ringa 112 för omedelbar kontakt med ambulans.

För oss på Chorus har det varit otroligt spännande att få utveckla denna helhetslösning med såväl patient- som vårddelar – allt i syfte att effektivisera och förbättra vården!

Men det räcker inte med enkelhet för patienterna. Lösningen måste också fungera väl ”bakom kulisserna” för att allt ska flyta på smidigt!

Det är därför Doktor24 innehåller en mängd övervakningsfunktioner, påminnelser och kommunikationsverktyg för att vårdpersonalen ska få en effektiv samordning och enkla men samtidigt kraftfulla kommunikationsverktyg.

Doktor24 innehåller en omfattande vårdadministrativ del som hjälper läkare och sjuksköterskor att ge högsta möjliga service till sina patienter.

På så sätt blir Doktor24 en naturlig utveckling av de första nätläkarlösningarna och här får man nu det bästa av dessa båda världar!

Vill du veta mer om bakgrunden till projektet? Klicka här för en länk till en kort intervju med Jacob Stedman, vice VD på Aleris X!

Länk till Doktor24:s hemsida