Nationell Patientöversikt

Vårdpersonal får värdefullt beslutsstöd genom en samlad journal för patienten – Nationell Patientöversikt (NPÖ) hjälper till med just detta!

Mängder av information om patienten

I NPÖ hittar vårdpersonalen bland annat journalinformation, bilddiagnostik, diagnoser, labbsvar för klinisk kemi, läkemedel och vaccinationer. Informationen kan dock skilja sig åt mellan olika landsting och vårdgivare.

Med patientens samtycke kan behörig vårdpersonal i hela landet dela och ta del av patientinformationen. Patienten kan även välja att spärra information som han/hon inte vill att andra vårdenheter ska kunna se.

En del av Ineras digitala tjänsteutbud

Idag förvaltas NPÖ av Inera som har en särskild förvaltningsgrupp för tjänsten.

På Ineras webbsida skriver man (juni 2017) att:

”Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats även hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Ny undersökning ger höga betyg, bland annat tycker användarna att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.”

Du läsa mer om exempelvis vilka vårdgivare som är anslutna till tjänsten på inera.se