Självskattningstest Corona/COVID-19

En webbaserad lösning med global spridning. Men hur har arbetet med Coronatestet gått till?

Från noll till 1 miljon på 48 timmar!

Det stod tidigt klart att vi var tvungna att redan från start kunna erbjuda en stabil lösning. Efter bara 24 timmar hade vi en första version på plats. Då vi förväntade oss stor uppmärksamhet för tjänsten, vidtog vi snabbt ett antal åtgärder för att säkerställa en avbrottsfri drift – vilket var ett klokt beslut, eftersom användningen gick från noll till nästan 1 miljon genomförda tester på bara två dygn – mycket tack vare uppmärksamheten från dagspress, sociala medier och TV. Vi låg på 12.000 till 15.000 samtidiga användare per timme när trycket var som störst

Hur går arbetet vidare?

I början inriktades allt arbete på att få upp en stabil lösning för Region Stockholm. Stora delar av Sveriges befolkning utnyttjade då också möjligheten att göra testet – oavsett var i landet man bodde. Men allt är inte lika överallt. Vissa regioner vill att man först kontaktar 1177, medan andra hellre vill att man ringer sin vårdcentral. Ganska snart började därför fler regioner höra av sig för att få fram egna varianter på självtest och rekommendationer och vi utvecklade anpassade lösningar för bland annat Skåne, Halland, Gotland, Västernorrland m.fl.

Vi gick också vidare i samarbetet med Funka – en organisation som specialiserar sig på att fram regler för hur man  tillgänglighetsanpassar lösningar så att de blir enkla att använda för en så stor målgrupp som möjligt.

Vi på Chorus är mycket nöjda med att under stor tidspress ha lyckats ta fram en stabil självskattning för Corona/COVID-19 som kan klara enorma svängningar i användarvolym – en lösning som kan hantera frågor och innehåll dynamiskt och avbrottsfritt oavsett last!