Zengio på RKC

Patientnytta och professionell översikt i integrerad lösning. Ny form av samverkan kring smärtlindring, läkemedelsinformation och utskrivning

Istället för passiv patient-TV – en lösning för både nytta och nöje

RKC invigde sitt nya sjukhus i Lill-Jansskogen på Sophiahemmets område i februari 2017.  Man hade redan från början klart för sig att målet var att skapa en ny form av delaktighet och patientnytta. Därför var steget inte långt till att inleda ett arbete med Chorus för att ta utveckla en modulbaserad lösning baserad på Chorus Zengiokoncept, där patienterna både kan utnyttja iPadens alla inbyggda möjligheter till rekreation och information i kombination med effektiva specialdesignade funktioner som underlättar i vardagen under vistelsen på RKC.

Hjärtat i lösningen är smärtregistrering/-monitorering där du som patient löpande registrerar smärta efter operation.  Medarbetarna ser sedan i realtid hur denna utvecklas. Lösningen har också en enklare läkemedelsmodul med kopplingar till RKC:s läkemedelsscheman och Patient-FASS samt en checklista för att effektivisera utskrivningsprocessen.

Smidigare processer ger flera fördelar

I början inriktades allt arbete på att få upp en stabil lösning för Region Stockholm. Stora delar av Sveriges befolkning utnyttjade då också möjligheten att göra testet – oavsett var i landet man bodde. Men allt är inte lika överallt. Vissa regioner vill att man först kontaktar 1177, medan andra hellre vill att man ringer sin vårdcentral. Ganska snart började därför fler regioner höra av sig för att få fram egna varianter på självtest och rekommendationer och vi utvecklade anpassade lösningar för bland annat Skåne, Halland, Gotland, Västernorrland m.fl.

Vi gick också vidare i samarbetet med Funka – en organisation som specialiserar sig på att fram regler för hur man  tillgänglighetsanpassar lösningar så att de blir enkla att använda för en så stor målgrupp som möjligt.

Vi på Chorus är mycket nöjda med att under stor tidspress ha lyckats ta fram en stabil självskattning för Corona/COVID-19 som kan klara enorma svängningar i användarvolym – en lösning som kan hantera frågor och innehåll dynamiskt och avbrottsfritt oavsett last!