Mongolian ministry of health

FHIR i Mongoliet

Vi har fått se hur primärvård och sjukhus fungerar på plats i Ulan Baatar och få höra från medarbetare i sjukvården om det hopp de sätter till moderna stöd och lösningar. Det ger energi och vilja att få saker på plats! Vi är stolta och glada över det mottagande projektet har fått inom sjukvården och e-hälsoprogrammet i Mongoliet. Det har redan bidragit till nya lokala initiativ. Till exempel har Liver Center i Mongoliet tagit fram ett skräddarsytt journalsystem baserat på de nya standarderna från projektet.

HDD (Health Data Dictionaries)

HDD tar fram riktlinjer, ramverk och strukturer för hantering av nationella medicinska kodverk. Här ingår också rådgivning kring dessa kodverk samt framtagning av en intern informationsmodell. Vi hjälper också till i arbetet med att införa verktyg och öka tillgängligheten till informationen. HDD har varit ett spännande projekt som skapat en nationell och enhetlig grund för hälso- och sjukvården i Mongoliet.

HDIT (Health Data and Information Technology Standards)

Projektleveransen bestod av standarder och strukturer för att få teknik och information att samverka i den kommande nationella e-hälsoplattformen som en del av det större nationella e-hälsoprogrammet. För att framtidssäkra lösningen används standarden FHIR tillsammans med internationella och nationella kodverk.

Liver Center i Mongoliet

Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt