Zengio

Zengio Tidbokning

Många vårdgivare använder idag nya vårdsystem men brottas med gamla problem när det gäller tidbokning. Patienter som remitteras till andra aktörer inom regionen måste bokas såväl i det egna systemet som i TakeCare, något som bara kan göras av den egna vårdpersonalen. Detta medför dubbelt bokningsarbete och att man tvingas skicka fasta kallelser till patienterna, med i många fall onödiga ombokningar som följd. Visst vore det bättre att göra samma bokning i det egna systemet som i TakeCare? Eller ännu hellre – att helt låta patienten välja tid direkt utifrån tillgängliga scheman?

För att komma till rätta med detta problem, har Chorus utvecklat en ny tidbokningstjänst på uppdrag av Zengio AB – Zengio Tidbokning. Lösningen utgörs av ett antal API:er som kan byggas in i moderna vårdplattformar och som möjliggör för vårdgivarna att visa, boka, omboka och ta bort bokade tider. Tack vare detta kan man nu enkelt boka tider i båda systemen samtidigt, men också ge patienterna direkt möjlighet att välja tider som passar dem själva. Tjänsten har utvecklats under 2020/2021 är nu i full drift hos de första vårdgivarna. Chorus roll i sammanhanget är dels att ansvara för utveckling, drift och support av lösningen, dels att fungera som koordinator mellan Zengios kunder och vårdgivarna i kontakterna med den regionala tjänsteförvaltningen.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi jobbar med Zengio eller sätter dig i kontakt med tidbokningen.

Kontakt