ENTWINE – Anhörigvård i fokus för forskningssamarbete

Chorus har haft det stora nöjet att få fördjupa sitt samarbete med Uppsala Universitet genom deltagande i ENTWINE – ett EU-finansierat nätverk för innovationsutbildning. Här har 15 yngre doktorander  arbetat tillsammans under fyra år med olika aspekter av anhörigvård, eller "informal care".

Anhörigvård är den vård som utförs av anhöriga och närstående utanför den officiella hälso- och sjukvården. Anhörigvård är ett viktigt och ökande i och med en åldrande befolkning i hela Europa. Syftet med ENTWINE har varit att utvärdera hur nya psykosociala och teknologiska hjälpmedel påverkar inställningen till resultatet av ökad anhörigvård.

Chorus har, som partner till ENTWINE, haft den stora förmånen att få arbeta tillsammans med Chelsea Coumoundouros från Uppsala Universitet. Chelsea har givit oss mycket värdefull hjälp vid utvärderingen av en av våra Zengiotjänster och Chorus har dessutom bidragit  med ett fördjupat näringslivsperspektiv vid programmets avslutningskonferens i Milano.

Mer information om ENTWINE hittar du här: https://entwine-itn.eu/research/