Chorus – en idé
som fungerar

Vi på Chorus trivs bäst när vi får arbeta i områden där IT-stödet verkligen betyder något. Det är då vi kan bryta ny mark och visa lösningar som ingen sett eller tänkt på tidigare.

Hur jobbar vi?

Vi gör det här tillsammans

Det vi gör ska kännas bra i magen, så enkelt är det. Här är våra tre grundprinciper för hur vi ser på våra medarbetare och på vår verksamhet. Vår syn på arbete kring innovation och kunskap samt hur vi bidrar till samhället.

Warranty Icon

Vi bygger morgondagens hälso- och sjukvård

Vi letar och testar ny teknik för att hitta nya tänkesätt och bättre lösningar för våra kunder.  Internt samarbetar vi och delar med oss av insikter om ny teknik, nya tänkesätt och nya lösningar vilket bygger god kunskap.  Vi vill att alla på Chorus skall trivas, utvecklas och känna sig delaktiga. Med öppenhet och transparens ger vi alla möjligheten att inspirera.

Warranty Icon

Vår vision är att ge patienter och anhöriga ett bättre liv

God hälsa och välbefinnande är viktigt för hela samhället. Att en fungerande sjukvård är en viktig del av samhällets infrastruktur har blivit extra tydligt i och med den pågående COVID-19 pandemin där sjukvårdens kapacitet blivit mycket ansträngd.Vi gör digitala lösningar för e-hälsoaktörer som ger mer tid över till vård. Vi har hjälpt till att göra sjukvården mer hållbar genom att avlasta den via det självskattningstest vi byggt tillsammans med Region Stockholm och som sedan anpassats för de flesta regioner i Sverige.

Warranty Icon

Våra projekt är nästan alltid innovationsprojekt

Vi strävar efter att bidra till att ge både patienter och anhöriga ett bättre liv. Vi innoverar och utvecklar så att vården kan ha bättre information, bli effektivare och ha mer tid över för vård.

I ett större perspektiv

Som ett led i vårt hållbarhetsarbete gjorde vi på Chorus i 2019 en kartläggning av vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling, de så kallade Agenda 2030-målen.  Analysen fokuserade på vilka av målen Chorus aktivt bidrar till samt vilka mål Chorus har viss påverkan på.  Analysen har kompletterats under 2020 med bl a ytterligare ett av FNs mål.

I praktiken

En fungerande sjukvård är en viktig del av samhällets infrastruktur

Vi arbetar utifrån en egenutvecklad projektmodell som stödjer innovation.  Med ny teknik kan vi hitta nya tänkesätt och bättre lösningar för våra kunder.  I våra projekt  samarbetar vi med våra kunder och delar med oss av insikter om ny teknik, nya tänkesätt och nya innovativa lösningar.

Våra innovationer kräver idéer av oss alla

Chorus arbetar med hållbara innovationer. Vi ser därför vikten i mångfald bland våra medarbetare på alla nivåer och i alla roller. Därefter kan vi uppnå bästa resultat.

En av Chorus strategier är att vi ska vara en bra arbetsplats

Det är av största vikt att vi inte bara har mångfald utan även har engagerade medarbetare för att vi skall kunna nå våra långsiktiga mål.  Med bra arbetsmiljö menar vi god ledarskap och bra kamratskap.

Vi arbetar med hållbara innovationer som kommer till nytta i samhället

Chorus affärsidé är att arbeta med digitala lösningar för e-hälsoaktörer som ger mer tid över till vård.  För att bidra till att effektivisera och digitalisera vården, bygger vi alltifrån stora system för Doktor 24 till digitalisering av små processer såsom checklista vid utskrivning av patienter på Ryggkirurgiskt Centrum.

Vi bidrar med kunskap internationellt

Chorus har ambitionen att bidra med sin kunskap internationellt för att uppfylla visionen att ge patienter och anhöriga ett bättre liv.  Ett första steg var att i Mongoliet bygga grunden för en digitalisering av hela hälso- och sjukvårdssystemet.  Detta kommer främja tillgängligheten till hälsoservice som i sin tur främjar god hälsa och livskvalitet för landets invånare.