Kaffe och Carasent med Pétur - Arkitekt och FHIR expert

Pétur, du skulle kunna ha många titlar på ditt visitkort (om du nu hade något). Läkarutbildad, Chefsarkitekt, Systemutvecklare, FHIR-expert, Föreläsare och inte minst – tvättäkta Islänning! Och eftersom du under många år arbetat med utveckling av journalsystem, vore det spännande att höra mer om ditt arbete på Carasent och utvecklingen av deras nya produkt WebdocX!

Men först, hur länge har du egentligen jobbat med utveckling?

Min utvecklingsbana började på Island 1997, men jag har jobbat med utveckling inom e-hälsa sedan 2008. Jag har jobbat på Chorus sedan 2017 och här har jag gjort mängder av saker – allt från att ha varit med och utvecklat nya journal- och verksamhetssystem till att ha lagt grunden för den nationella e-hälsosatsningen i Mongoliet!

Och Carasent – hur länge har du jobbat med dem och vad har du gjort?

Jag började jobba med Carasent 2019. De ville ha hjälp att skjuta in journaldata på ett standardiserat sätt i sitt journalsystem Webdoc. Vi började med en kombination av utbildning och utveckling som resulterade i en kommunikation mellan deras patientportal och själva journalsystemet. Vi baserade detta arbete på integrationsstandarden FHIR, då detta kommer att underlätta framtida integration och då det alltid är mer intressant för externa parter att skriva kod för ett öppet, externt gränssnitt/API.

Det här blev så bra att nästa steg blev ett hackaton under ledning av en annan e-hälsoaktör, Doctrin. Jag var med som rådgivare tillsammans med Socialstyrelsen och några andra aktörer för att vägleda och hjälpa alla de parter som vill förbättra utbytet av patientdata mellan olika system. På hackatonet träffades ett antal människor som insåg att vi drevs mot samma mål: Ingen mer instängd vårddata och förbättrad funktionalitet som leder till bättre vård.

Detta ledde fram till Common Profilesgrupperingen med Chorus, Carasent, Doctrin, Cambio och ImagineCare (https://commonprofiles.care/, https://commonprofiles.care/fhir/history.html). Jag tycker att detta  idag är det mest lovande samarbetet kring informationsutbyte kring hälsostandarder för sjukvård i Sverige.Nya idéer och mer jobb tillsammans

2021 hörde Carasent av sig igen och frågade om vi ville vara med och definiera hur en helt ny typ av journalsystem skulle kunna fungera. Man ville tänka nytt och satsa på att ta fram detta från grunden.Vad var det som var så nytt?

Carasent ville utveckla ett system som inte konkurrerade med stora verksamhetssystem utan med lösningar som Google Docs. En produkt där man går in och abonnerar på valda moduler, och som är enklare att “prova på”. Sedan när man sen känner att allt fungerar, skalar man helt enkelt bara upp användningen.

Kort sagt; ett nytt system för en ny tid och för nya målgrupper där verksamheten står i fokus. Detta är något helt annorlunda än ett traditionellt införandeprojekt som alltid är både ett verksamhets- och ett tekniskt projekt. I denna nya generation av system ville man kunna helt fokusera på tillgänglighet och användarvänlighet.

Vad kännetecknar ett bra journalsystem?

Jag tycker inte att det finns några riktigt bra journalsystem i dagsläget.

Systemen är inte användarvänliga, då journalsystemen aldrig är utvecklade utifrån verksamheten. De är istället verktyg som personal som egentligen utför annat jobb, d.v.s. vård av patienter, tvingas använda av legala och administrativa skäl.

Som jag ser det, är det primära syftet med verksamhetssystem i vården just att underlätta vård av patienter. Systemen har inget egenvärde eller mervärde. De har till uppgift att uppfylla legala krav och tillhandahålla den information som krävs för att kunna ge den vård som behövs. Allt arbete som är fokuserat på datorsystemen snarare än ändamålet är administrativt arbete, så därför vill vi minimera detta.

Tänk om man istället kunde utgå från en modell där varje medarbetare har sin specialanpassade version som är optimerad just för deras verksamhet och arbetsflöden. När de sen byter klinik kan de enkelt ha med sig samma gränssnitt och det är först när deras arbetsflöden ändras som gränssnitten behöver ändras!

Ingen administration i vården!

Denna typ av lösning passar mycket bra i såväl länder som verksamheter där det inte finns hårda krav på journalföring och där man idag kanske använder verktyg som Google Docs men ändå vill ha ett “riktigt” journalsystem.

Med WebdocX la vi på kort tid grunden för ett molnbaserat journalsystem som agerade i tre länder med en mängd användare och patienter. Det är en mycket stabil plattform och produkt som presterat väl i drift och användning.

En utmaning i sammanhanget som var särskilt rolig att lösa var hur man hanterar patientinformation i molnet på ett sätt som uppfyller både de säkerhetskrav som finns samt gällande lagstiftningar såsom PDL och GDPR.


Du hade titeln chefsarkitekt - vad innebar det?

Jag var släggan som jämnade marken för att medarbetarna kunde lägga spår precis bakom mig – och efter dem kom tåget i form av det nya systemet i hög fart! Det var inte ett klassiskt arkitekturuppdrag där man sätter sig ner, tänker, planerar, dokumenterar och sen lämnar över till utveckling i lugn och ro.

Det här sättet att arbeta fungerar bra för nyskapande och utforskande projekt, speciellt i startskedet. Mantrat för arbetet var att utgå från en basarkitektur som gör det lätt att ändra och ta besluten så sent som absolut möjligt. Men trots titeln chefsarkitekt har jag varit allt i allo: Jag har såväl utvecklat som ansvarat för stora delar av DevOps så det har en varierad och rolig upplevelse. Inte minst tack vare Carasent som är i framkant vad gäller innovation samtidigt som de alltid har kunden och kundens verksamhet i fokus.

Så det har varit ett väldigt spännande arbete. I början av projektet var det Chorus som utgjorde hela utvecklingsstyrkan. I augusti 2021, ett par månader efter start, visade vi upp den första versionen. Första riktiga leveransen var i slutet av september samma år och den gick under namnet Project File Cabinet - för det var det fysiska arkivskåpet vi ersatte.

Omvärlden förändras ständigt och det gör att man nu anpassat vilken typ av kunder och marknader man vänder sig mot. Men det känns otroligt bra att veta att lösningen är i goda händer hos en ny produktarkitekt som är precis vad Carasent och produkten behöver i nästa steg.

Petur och Mattias i Ulan Bator, Mongoliet där Chorus fick möjlighet att bidra till Mongoliets nationella satsning, Health Data and Information Technology Standards (HD-IT)


Så vad händer härnäst?

Nu får vi se vad som händer! För min del så tittar jag runt efter nästa möjlighet att förbättra vården genom att minimera administrativa sysslor, vare sig det är i eller utanför Sverige. Det finns fortfarande mycket intressant att göra inom minskad dubbelregistrering av information, att underlätta för system att prata med varandra eller arbete med verksamhetsflöden.