UX/Kundresan

Varför göra en ux/kundresa analys

Ibland blir man hemmablind. Med en analys av kundupplevelsen vid interaktion med din hemsida/app/service får du ett perspektiv som står mitt emellan dig och kunden.
Analysen resulterar i ett antal saker som kan förbättras, samt de saker som i dag fungerar bra och gärna kan lyftas fram.

Hur går det till?

Tillsammans lägger vi upp arbetet och fokus för genomgången. En UX designer går igenom er produkt eller tjänst och kartlägger den och vi tittar på vilken kunskap som finns om ert flöde i dag, vart ni behöver lägga prioritet samt vart ni har era svagheter.
Vi genomför två stycken workshops, den första är inriktad på ert interna arbete, hur ni jobbar med er produkt/tjänst och när er organisation har kontakt med kund.
Den andra workshoppen genomför vi med kunder. Där dokumenterar vi deras kundresa och fokuserar på att hitta de delar av kundresan som orsakar mest glädje och mest frustration/negativa känslor.

Vi jämför sedan dessa workshops med vår kartläggning och gör en utvärdering med förslag på vart kundupplevelsen kan förbättras.

Vad levererar vi?

En kartläggning av er tjänst/produkt.
Sammanställning av workshoppar.
Utvärdering.

Vad händer sedan?

Vår utvärdering innehåller förslag på vart en insats skulle kunna göras, om insatsen inte ligger innanför vårt scope av expertis ger vi gärna förslag på kontakter där vi kan. Om vi hittar möjligheter för innovation kan vi hjälpa er med framtagandet av prototyp och innovationsworkshops. Vi kan hjälpa er med vidareutveckling eller nyutveckling samt anpassningar. Om utvärderingen knyter an i något större i systemväg kan vi även erbjuda beställarstöd.

Vill du veta mer?

Låt oss ta en kopp kaffe och diskutera vad vi kan hjälpa er med.

Full Name

Titelish
Jobbar med

Kontakt

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you

Full Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

How we can help you