Frisq Care

Frisq Care

Aldrig förut har det varit så enkelt att följa vilka aktiviteter som planerats för att förbättra den egna hälsan och skapa delaktighet i den egna vården – oavsett om man lider av en enskild åkomma eller behandlas för flera olika diagnoser. Tydliga aktivitetslistor i mobilen hjälper patienten att driva läkeprocessen framåt och hela vårdteamet kan i varje ögonblick säkerställa att information om åtgärder och resultat är tillgängliga för alla parter. Dessutom tar man utgångspunkt i patientens egna mål. Vad vill jag uppnå med behandlingen? Som patient ser man enkelt och tydligt precis vad som ska göras i den personliga planen, där information om behandlingar, medicinska bedömningar och hälsovärden ger alla parter en gemensam bild av hur arbetet fortskrider. Detta skapar delaktighet, motivation och minskar oron när man som patient blir en aktiv del av den egna vården.

Mycket av väntetiderna i vården beror på att mängder av information ska skickas mellan olika specialister som ska bedöma, godkänna och fatta beslut på grundval av detta flöde. På så sätt kan man säkerställa att alla arbetar enligt överenskomna, välbeprövade processer och det är bara då som man kan  och mäta tillförlitligt förändringar säkerställa resultat. Därför innehåller Frisq Care ett stort antal verktyg för att möjliggöra övergången från en standardiserad vårdprocess till egen vårdplan. Detta underlättar såväl samverkan inom vårdteamet som kommunikation med patienterna. Chorus arbetade nära tillsammans med Frisq under flera års tid och vi är mycket stolta över det stora intresse som skapats såväl i Sverige som internationellt som ett resultat av denna samverkan! I bilderna nedan visas patientappen och hur man överskådligt får sammanställningar från telefonens övervakningsfunktioner i kombination med egna mätvärden. Den högra bilden visas hur patienten får tydliga dagsplaner som påminner om information och aktiviteter som ska registreras och hur stor andel av dagsplanen man klarat av under veckan. För en multisjuk patient blir detta speciellt värdefullt, då man som patient kan få informationen samlad för flera diagnoser i Frisq Care.

Vill du veta mer?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt