Cambio

Den nya tidens journalsystem

Det pågår idag ett stort arbete kring nästa generation av journalsystemslösningar och vi på Chorus är stolta över att få vara en del av detta utvecklingsarbete. Syftet är att ta fram modernare tekniker och miljöer för hela utvecklingsprocessen.

I korthet handlar det om att bryta isär datalagring och verksamhetslogik från varandra och skapa lösningar som baseras på standarder istället för på egenutvecklade arbetssätt och idéer. Sådana metoder och arbetssätt gör det nämligen svårt att utbyta data och samarbeta kring en stor systemlösning med många samverkande delar och parter. Resultatet av det pågående utvecklingsarbetet, blir att såväl nyutveckling som förvaltning går snabbare och att tiden för test av ny och förbättrad funktionalitet kan minskas.

Cambio - Core services

Chorus var med från början när Cambio startade arbetet med ett nytt datalager (ofta kallat CDR, “clinical data repository”). Med arkitektur enligt modern “best practice” och öppna standarder för maximal nytta och användbarhet. Detta representerar ett nytt sätt att tänka som skiljer sig från dagens journalsystem, där journaldata är tätt knutna till själva verksamhetslogiken och där det därigenom blir svårt för olika parter att samverka med olika lösningar .

Framtagning av standardiserade FHIR-gränssnitt

Vårt arbete gick ut på att tillsammans med kundens egna utvecklare, ta fram och förfina arbetssätten för hur man ska ta fram standardiserade kommunikationsgränssnitt med hjälp av FHIR, en internationell standard som underlättar för system att utbyta medicinsk data. Dessutom syftade arbetet till att utreda hur referensarkitektur för tjänster av detta slag bör utformas.

“Som erfaren arkitekt i journalsystem och specialist på FHIR var det engagerande och roligt att vara en del av utformningen av plattformens informationstjänster. Det är en balans mellan att specialisera informationen för eget behov och att se hur andra arbetar för att skapa en gemensam men ändå praktisk informationsmodell. Genom att använda sig av standarden FHIR för interoperabilitet satsar Cambio tydligt på framtiden där flera olika nationella och internationella leverantörer får helt nya möjligheter att tillsammans bidra med värdefull ny funktionalitet kring olika aspekter av patientens hälsa.”

-Petur, lösningsarkitekt på Chorus med inriktning på standardisering och FHIR

Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt