Stor e-hälsoaktör

Den nya tidens journalsystem

Det pågår idag ett stort arbete kring nästa generation av journalsystemslösningar och vi på Chorus är stolta över att få vara en del av detta utvecklingsarbete. Syftet är att ta fram modernare tekniker och miljöer för hela utvecklingsprocessen.

I korthet handlar det om att bryta isär datalagring och verksamhetslogik från varandra och skapa lösningar som baseras på standarder istället för på egenutvecklade arbetssätt och idéer. Sådana metoder och arbetssätt gör det nämligen svårt att utbyta data och samarbeta kring en stor systemlösning med många samverkande delar och parter. Resultatet av det pågående utvecklingsarbetet, blir att såväl nyutveckling som förvaltning går snabbare och att tiden för test av ny och förbätrad funktionalitet kan minskas.

Framtagning av standardiserade FHIR-gränssnitt


Vårt arbete gick ut på att tillsammans med kundens egna utvecklare, ta fram och förfina arbetssätten för hur man ska ta fram standardiserade kommunikationsgränssnitt med hjälp av FHIR, en internationell standard som underlättar för system att utbyta medicinsk data. Dessutom syftade arbetet till att utreda hur referensarkitektur för tjänster av detta slag bör utformas.

Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt