Region Stockholm

Självskattningstest COVID-19

När Covid-19 bröt ut, stod det direkt klart att Region Stockholm var tvungna att snabbt kunna erbjuda en stabil lösning för självskattning av symptom. Efter bara 24 timmar hade vi en första version på plats. Då vi förväntade oss stor uppmärksamhet för tjänsten, vidtog vi snabbt ett antal åtgärder för att säkerställa en avbrottsfri drift – vilket var ett klokt beslut, eftersom användningen gick från noll till nästan 1 miljon genomförda tester på bara två dygn – mycket tack vare uppmärksamheten från dagspress, sociala medier och TV. Vi låg på 12.000 till 15.000 samtidiga användare per timme när trycket var som störst.

I början inriktades allt arbete på att få upp en stabil lösning för Region Stockholm. Stora delar av Sveriges befolkning utnyttjade då också möjligheten att göra testet – oavsett var i landet man bodde. Men allt var inte lika överallt. Vissa regioner ville att man först kontaktade 1177, medan andra hellre ville att man ringer sin vårdcentral. Ganska snart började därför fler regioner höra av sig för att få fram egna varianter på självtest och rekommendationer och vi utvecklade anpassade lösningar för bland annat Skåne, Halland, Gotland, Västernorrland m.fl. Vi gick också vidare i samarbetet med Funka – en organisation som specialiserar sig på att fram regler för hur man tillgänglighetsanpassar lösningar så att de blir enkla att använda för en så stor målgrupp som möjligt. Vi på Chorus är mycket nöjda med att under stor tidspress ha lyckats ta fram en stabil självskattning för Corona/COVID-19 som kan klara enorma svängningar i användarvolym – en lösning som kan hantera frågor och innehåll dynamiskt och avbrottsfritt oavsett last!

Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt