Stor e-hälsoaktör

Styrning av journaldata

För medicinska journaler är det avgörande att man visar rätt information vid rätt tillfälle. Det finns mängder av lagar och regler som styr vad man kan och får visa och det krävs ett omfattande regelsystem för att allt ska bli rätt.

Dessutom vill man ge individen utrymme att själv påverka vad andra vårdgivare får eller inte får se. Ibland kan man hantera detta direkt i systemens databaser, men i takt med att antalet användare ökar och fler grupper måste kunna styra detta, krävs nya verktyg. Detta var bakgrunden till det uppdrag för hantering av just sådana filterregler som vi genomförde för en av de största leverantörerna av journalsystem till svensk sjukvård. Modulen har som mål att ge systemets administratörer förbättrade möjligheter att hantera regler på ett enkelt, patientsäkert och lagenligt sätt.

Helhetsåtagande för lösningen

Målet var dessutom att systemets filterregler skulle kunna användas i kundens egen patientapp. Detta för att ge patienterna möjlighet att ytterligare förfina vad som visas för andra vårdgivare. Modulen är därför central i administrationen av detta stora system och används av såväl systemadministratörer som patienter. Den utvecklades därför direkt in i journalsystemet som en intregrerad del och inte som en fristående lösning. Chorus projektdeltagare utvecklade både det administrativa gränssnittet som själva regelmotorn i denna lösning.

Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt