Cambio

Styrning av journaldata

Cambios app Min Hälsa “är en app som innehåller allt som du som patient behöver för din relation till hälso- och sjukvården”. En av nyheterna är att medborgare nu kan läsa sin journal direkt i appen. Det kan verka enkelt – men i själva verket är det många regler, både på nationell och regional nivå, som ska kontrolleras och följas. Ibland kan det vara en enskild klinik som tar beslut som påverkar journalen, ibland är det patienten som själv valt att begränsa tillgången till journalen. Allt detta gör det till ett riktigt komplext projekt att både administrera regler och begränsningar och minst lika komplext att sedan följa dessa för att visa rätt information vid rätt tillfälle. Vi på Chorus bidrog till Cambios projekt att ta detta i mål för Min Hälsa.

I "Min Hälsa" vill man ge individen utrymme att själv påverka vad andra vårdgivare får eller inte får se. Ibland kan man hantera detta direkt i systemens databaser, men i takt med att antalet användare ökar och fler grupper måste kunna styra detta, krävs nya verktyg. Detta var bakgrunden till det uppdrag för hantering av just sådana filterregler som vi genomförde för Cambio, en av de största leverantörerna av journalsystem till svensk sjukvård. Modulen har som mål att ge systemets administratörer förbättrade möjligheter att hantera regler på ett enkelt, patientsäkert och lagenligt sätt.

Helhetsåtagande för lösningen

Målet var att systemets filterregler skulle kunna användas i kundens egen patientapp. Detta för att ge patienterna möjlighet att ytterligare förfina vad som visas för andra vårdgivare. Modulen är därför central i administrationen av detta stora system och används av såväl systemadministratörer som patienter. Den utvecklades därför direkt in i journalsystemet som en intregrerad del och inte som en fristående lösning. Chorus projektdeltagare utvecklade både det administrativa gränssnittet som själva regelmotorn i denna lösning.

“Cambio har en mycket stabil bas i Cosmic med tydliga riktlinjer för hur utveckling skall ske. Implementationen i backend av filter och regler för journaldata är komplex, men tack vare kunniga projektmedlemmar tog vi det i mål på ett bra sättt”.

-Pauline, fullstackutvecklare på Chorus


Behöver du hjälp?

Vi jobbar i uppdrag, utför hela uppdrag och erbjuder expertkonsulter inom e-hälsa. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt