Tobias Tree

Tobias Tree

Tobias Tree Foundation, med grundare Michael och Yvonne Kaufmann, kom till Chorus med en demo för ett system som syftar till att koppla ihop specialistläkare världen över för att sprida kunskap och stödja varandra med aktuell och specialiserad kunskap kring svårlösta fall. Uppgiften var att ta lösningen hela vägen till en färdig lösning med de krav som ställs i dagens hälso- och sjukvård.

I ett aktivt samarbete med Tobias Tree har Chorus utvecklat en helhetslösning. Resan mot den färdiga lösningen genomfördes i nära samarbete med mycket ansvar och engagemang från beställare samt kontinuerlig gemensam utvärdering. Designskisser, prototyper och täta avstämningar bidrog till att arbetsdokumentation och specifikationer kunde hållas på en bra nivå och mycket tid läggas på utveckling.

Initialt utvecklades en app för iOS i Swift, som senare ersattes av en gemensam app i React Native för både iOS och Android. För appen och tjänstens administration finns en backend med webb-gränssnitt och bl a funktionalitet för meddelanden och pushnotiser mellan plattformarna.

Flera fristående tjänster ingår i den kompletta lösningen, till exempel hosting av backenden. Allt finns i Sverige och uppfyller den säkerhet som krävs. 

Du läser allt om Tobias Tree och deras framtid och historia på deras hemsida!