Zengio

Zengio Vård

Patientnytta och professionell översikt i integrerad lösning. Zengio Vård kombinerar effektiv patientrapportering med läkemedelsinformation och utskrivning

Zengio Vård är första steget i en modulärt uppbyggd lösning som syftar till att underlätta arbetet på kliniker med inneliggande och hemmavarande patienter. Hjärtat i lösningen är registrering och övervakning av smärta och/eller illamående, där man som patient löpande registrerar dessa symptom efter operation och/eller hemma. Vårdpersonalen får en samlad översikt av hur smärta och illamående utvecklas utifrån patienternas egna smärtskattningar. Lösningen har också en enklare läkemedelsmodul med kopplingar till läkemedelsscheman och Patient-FASS samt en checklista för att effektivisera utskrivningsprocessen. Tanken är att du som patient ska bli mer delaktig i din egen vård, men också att underlätta vardagen för avdelningens personal. Dessutom ger Zengio Vård helt nya möjligheter till strukturerat förbättringsarbete, tack vare att man får en större förståelse för smärtutvecklingen för enskilda diagnoser och patienttyper.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur du kan arbeta effektivare med Zengio Vård.

Kontakt